Forskning

Forskning

Rune med grafer og tabell 5Rune Zahl-Olsen er både familieterapeut og forsker. Forskningen er hovedsaklig innen tre områder.

1. Ekteskap og skilsmisser. Forskningen innen dette felt har fokusert på å undersøke utviklingstrender i den norske befolkningen når det gjelder inngåelse av ekteskap, samt skilsmisser fra 1880 tallet og frem til nå. Dette er forskning som fortsatt er pågående. Flere fagartikler fra denne forskningen er på vei til å bli utgitt i seriøse fagtidskrifter. For tiden er en "in press" og en "in review", samt flere under arbeid og under planlegging.

2. Par og familieterapi. Forskningen innen dette felt er del av PhD studiet. Her undersøkes endring i psykisk helse, parfungering og familiefungering etter deltakelse i par og familieterapi. Videre undersøkes endringsforløp i terapi for å utvide forståelsen for hvordan terapeutiske forløp fortoner seg. Spesielt skal undersøkes om det er noen tidlige tegn i terapi som kan forutsi dårlig utfall. Grunnen til det er at dersom man tidlig kan avsløre forløp som trolig vil ende uten endring (eller forverring) vil man kunne sette innn tiltak for å bedre sjansene til godt utfall av terapi. Data er samlet inn. Artikler er under utarbeidelse, men ingen er enda sendt inn til fagfellevurdering.

3. Bruk av systematiske tilbakemeldinger i terapi. PhD prosjektet bygger på data samlet inn ved hjelp av systematiske tilbakemeldinger i terapi og jeg har skrevet to bokkapitler om dette tema. Begge ble utgitt i 2017.

 

Mer info om forskningen, samt liste over publikasjoner finner du her