Godkjenninger

 Sertifisert Prep kursholder og veileder

Godkjent veileder ved Diakonhjemmet Høyskole i familieterapi på videreutdanning og masternivå

Godkjent veileder ved Universitetet i Agder i familieterapi

 Sertifisert Persolog Disk kursholder og trener