Du er her: Hjem Parforhold Nordmenn venter lenger med å gifte seg

Å utvikle din kunnskap om parforhold kan hjelpe både deg og din partner

Nordmenn venter lenger med å gifte seg

Alder for førstegangsgifteNordmenn venter lenger og lenger før de gifter seg. I 1975 giftet menn seg når de var 25 år, mens de nå venter de 10 år lenger før de går til det samme skritt. Kvinnene er i gjennomsnitt to og et halvt år yngre, en aldersforskjell som har holdt seg veldig stabil gjennom hele perioden.

Hva er grunnen til at de venter lenger?

 

Det henger trolig sammen med krav til utdannelse, økonomisk trygghet, endrede forventninger og ikke minst samboerskap forut for giftemål. De aller fleste som gifter seg nå, gjør det etter en tid med samboerskap. Det er ikke uvanlig at både kvinner og menn ønsker å fullføre studiene før de gifter seg. Siden høyere utdanning har blitt mer vanlig nå enn før er det forståelig at det tar flere år. Det er trolig også en holdningsendring i samfunnet. Mange ønsker å oppleve mye før de binder seg og stifter familie. Det kan være studier, reiser, karriære, eller bare å oppleve være fri og prioritere egne interesser. Forventningen i samfunnet har nok også endret seg noe. Tidligere oppstod det nærmest panikk om man nærmet seg 30 år uten å være gift. slik er det ikke nå.

Alder for førstegangsgifte

Du er her: Home Parforhold Nordmenn venter lenger med å gifte seg