Du er her: Hjem Parforhold At annethvert ekteskap ender i skilsmisse er en myte

Å utvikle din kunnskap om parforhold kan hjelpe både deg og din partner

At annethvert ekteskap ender i skilsmisse er en myte

50 neiAlle "vet" at halvparten av alle ekteskap ender i skilsmisse. Det har blitt sagt i media og i samtaler rundt middagsbord år etter år, men det er bare en myte, skapt av media. Om den har oppstått på grunn av bevist misbruk av data, eller mangel på kunnskap vet jeg ikke, men jeg vil på en enkel måte forklare hvordan det henger sammen.

SSB presenterer hvert år ny statistikk om ekteskap og skilsmisser. Der kan alle lese hvor mange som har inngått ekteskap og skilt seg, i året som gikk og sammenligne det med tidligere år. Mange trekker da den feilaktige slutningen at man bør dele antallet skilte med antallet inngåtte ekteskap for å finne ut av hvor stor andel som blir skilt.

Det er uhyre sjeldent at de som gifter seg ett år, skiller seg samme år. De aller fleste skiller seg fire til ni år etter de ble gift, men noen skiller seg etter tretti år. Det er altså ikke de samme personene man trekker inn i beregningen dersom man deler antall skilte med antall gifte, ett gitt år. Det som skaper problem er at disse tallene kan variere fra år til år helt uavhengig av hverandre.

Enkelte år er det mange som gifter seg, mens det andre år er færre. Slike variasjoner forekommer også for antall skilsmisser. Grafen under viser hvor mye ekteskapsinngåelsene har variert fra år til år de siste 25 årene.

 

Endring i antall skilteDersom man treffer et år med få nye giftemål og høyt antall skilte får man en høy skilsmissefrekvens.

For å finne ut av hvor stor andel som faktisk blir skilt må man derfor følge de som gifter seg over flere år. Altså følge årskkull av gifte fra år til år. Det kan man ikke gjøre fra SSB's åpne nettside, men jeg har gjort det i en fagartikkel som er publisert i fagtidsskriftet Fokus på Familien.

Artikkelen har vært omtalt i Aftenposten den 19.04.18 både på nett og i papiravisen. Fagartikkelen finner du link til på zahl-olsen.com

Se også artikkelen Hvor mange ekteskap ender faktisk i skilsmisse? på dette nettsted.

 

 

Du er her: Home Parforhold At annethvert ekteskap ender i skilsmisse er en myte