Du er her: Hjem Parforhold Hvor mange ekteskap har endt i skilsmisse?

Å utvikle din kunnskap om parforhold kan hjelpe både deg og din partner

Hvor mange ekteskap har endt i skilsmisse?

Hvor mange ekteskap ender faktisk i skilsmisse?50 40 27 15 prosent

Spørsmålet er betimelig, for vi blir ofte fortalt at annethvert ekteskap ender i skilsmisse. Å oppgi et tall som svar gir lite mening dersom man ikke vet hva det står i forhold til. Derfor vil de fleste helst ha svaret i prosent. Jeg har undersøkt alle norske ekteskap fra 1886 til 2013 og fulgt dem for hvert eneste år for å se om de fortsatt er gift med den samme personen. Det har gitt meg en unik mulighet til å svare på spørsmålet.

 

Hvor mange av hva?

Dersom spørsmålet er hvor mange av alle norske ekteskap som til nå har endt i skilsmisse er svaret 17,5 prosent. Dersom spørsmålet er hvor mange av alle ekteskap som ble inngått på 60-tallet som til nå har endt i skilsmisse, er svaret 25 prosent. De har vært gift i svært mange år og det er ikke mange flere av dem som kommer å bli skilt. De som ble gift på 70- og 80- tallet har skilt seg i større grad enn de fra 60-tallet. Dersom du lurer på hvor stor andel av dem som giftet seg et gitt år, som til nå har skilt seg, har jeg svar på det. Om ikke lenge vil du selv kunne kontrollere det i skilsmissekalkulatoren som kommer på denne nettside. Det årskullet av gifte som har skilt seg i aller størst grad til nå, er de som giftet seg i 1984. 42,6 prosent av de ekteskapene har endt i skilsmisse. Ingen eldre og ingen yngre årskull har skilt seg i så stor grad. Fra 2003 kullet hadde "bare" 22,7 prosent skilt seg. Men her kommer et annet moment inn, og det er antall år det har gått siden de ble gift.

Av de som giftet seg i 2003 hadde 22,7 prosent skilt seg i løpet av ti år. Det hadde gått ti år fra de giftet seg til jeg "leste av" hvor mange som var blitt skilt. Å sammenligne 2003 årskullet med dem fra 1984 årskullet er ikke helt rettferdig. For 2003 kullet var det bare 10 år siden de ble gift og for 1984 kullet var det 29 år. Skal man sammenligne årskull av gifte må man derfor sammenligne dem med likt antall år fra de ble gift. Når jeg har gjort det fant jeg at 2003 kullet har skilt seg i like stor grad som som 1984 kullet. Mine analyser viser at årskullene etter 2003 har skilt seg i mindre og mindre grad.

Du er her: Home Parforhold Hvor mange ekteskap har endt i skilsmisse?