Du er her: Hjem Parforhold Hvor mange ekteskap vil ende i skilsmisse?

Å utvikle din kunnskap om parforhold kan hjelpe både deg og din partner

Hvor mange ekteskap vil ende i skilsmisse?

skilsmisse postitSannheten er at ingen vet hvordan fremtiden vil bli. Det beste vi kan gjøre er å benytte oss av den kunnskap vi har og bruke den til å "gjette" hvordan fremtiden vil bli. Dersom vi har god kunnskap om fortiden og ikke noe uforutsett skjer, er det ofte mulig å forutse fremtididig utvikling med forbausende god presisjon.

 

footprints in the sand

For å svare på hvor mange ekteskap som vil ende i skilsmisse i årene som kommer bruker jeg statistikk på hvordan vi nordmenn har gjort det til nå. Med den kunnskapen har jeg to valg. Jeg kan velge å tro at de yngre vil følge nøyaktig i de samme sporene som de eldre har gått i, eller jeg kan se etter tegn på om de yngre ser ut å ta en litt annen vei. Jeg har gjort dette i min forskning, og har funnet at dersom de som gifter seg nå følger i samme spor som de eldre har gått i vil 40 prosent av dem oppleve å bli skilt i løpet av sitt liv.

Trenden går nedover

Men, trenden er tydelig! De unge følger ikke i fotsporene til de eldre. De som gifter seg nå skiller seg i mye mindre grad enn de som giftet seg for en del år siden. Det viser seg at fra dem som giftet seg i år 2000 og fremover har skilt seg i mindre og mindre grad. Trenden er dermed klar, men vi vet ikke om de vil fortsette å gå i den retningen. Dersom jeg gjør beregninger ut fra at de vil holde seg i det sporet de har begynt i vil 27 prosent av dem som gifter seg nå oppleve skilsmisse i løpet av livet. Det betyr at 73 prosent av alle nye ekteskap vil vare livet ut.

Hva som er sant for en gruppe er ikke nødvendigvis sant for et individ i gruppen

For meg som forsker er det viktig å legge til at dette er en beregning for en gruppe, og ikke for deg og ditt ekteskap. Skal jeg beregne meg frem til hvor høy risiko akkurat ditt ekteskap har er det mange faktorer som må trekkes inn. Ett av dem er om man har vært gift før, eller ikke. Det har nemlig vist seg at dersom en, eller begge har vært gift før, løper de større risiko for å skille seg enn par hvor begge gifter seg for første gang. Det samme har vist seg å gjelde dersom dere har opplevd at deres foreldre ble skilt mens dere var barn. På den andre siden har det vist seg at felles tro og for eksempel høyere utdannelse fører til lavere risiko for skilsmisse.

Du er her: Home Parforhold Hvor mange ekteskap vil ende i skilsmisse?