Du er her: Hjem Skilsmisse

Skilsmissefakta

Ved hjelp av skilsmissekalkulatoren kan du få vite hvor mange prosent av ekteskapene i Norge som faktisk har endt med skilsmisse, og hvor mange som har forblitt gift.

Fakta:

Databasen inneholder alle norske ekteskap fra 1886 til 2013. Vi har fulgt alle ekteskapene fra det året de ble gift til de ender med skilsmisse eller død. Her kan du for eksempel finne ut av hvor mange av parene som giftet seg i 1997 som ble skilt etter 5, 10, eller 15 år. Databasen inneholder over 2,7 millioner ekteskap og er oppdatert frem til utgangen av 2013. Nyere data vil bli lagt ut her så fort de er klare for publisering.

Av de som giftet seg i årene fra 1981 til 2013 har du mulighet for å velge om du vil undersøke alle ekteskapene samlet, eller om du vil undersøke grupper ut fra hvor mange ganger de har vært gift før:

  1. Alle ekteskap samlet. (Altså uavhengig av konstellasjon 2,3,4, eller 5)
  2. Ekteskap som består av to som gifter seg for første gang
  3. Ekteskap som består av en som gifter seg for første gang med en som har vært gift en gang før
  4. Ekteskap som består av to personer som begge har vært gift en gang før
  5. Ekteskap som består av minst en som gifter seg for tredje gang, eller fler

Inklusjonskriterier: Alle ekteskap inngått i Norge fra 1886 til 2013 er inkludert. Fra 2009 ble lovlig for samkjønnede å gifte seg i Norge, disse er ikke inkludert i datamaterialet.

Skilsmissekalkulator

Velg først hvilken gruppe du vil undersøke
Velg årstall for giftemål
Velg antall år etter giftemålet du vil undersøke

Forskningsgrunnlag:

Klikk her for å lese mer om forskningen som ligger bak skilsmissemodulen

Du er her: Home Skilsmisse