Du er her: Hjem Tro på hjemmebane Levende Tro

Levende Tro

bilde av Levende tro materiellDet norske misjonsforbunds ungdom har utarbeidet en serie av materiell som hjelper både menigheter og familier til å formidle troen på en god måte til barna. De kaller den for en pedagogisk trosopplæringsplan fordi den er pedagogisk tilpasset barnets utviklingstrinn og behov.

Det er en folder med beskrivelse av hvilke tema man kan lære barna ut fra hvilken alder og utviklingstrinn barna er i. Den er oversiktlig og grei. Følger man den vil man i løpet av barnets oppvekst ha dekket de viktigste områder. I tillegg til denne finnes brosjyrer med mer inngående forklaringer, i tillegg til DVD og annet materiell. Opplegget har en egen nettside www.levendetro.no Der kan lese mer om det og , bestille en hel ressurspakke til bruk enten i menigheten, eller i deres hjem. Du kan også klikke her for mer informasjon om Levende Tro. FriBU (Frikirkens Barne  og Ungdomsarbeid) har inngått en avtale om å bruke dette materiale og videre tilpasse det til sine menigheter.

Undersøkelser viser at svært mange som vokser opp i kristne hjem velger å forlate troen når de blir voksne. For å snu denne trenden vil et redskap som dette kunne brukes. Erfaring viser at troen vokser i tillitsfulle relasjoner, og at det er i dagliglivet troen moddeleres og praktiseres. Dersom menighet og hjem samarbeider om opplæringingen slik som opplegget legger opp til vil barna stå nok så sterkt i det de flytter ut og starter sine egne hjem.