Hverdagsliv i familier med utviklingshemmede barn

Hverdagsliv i familier med utviklingshemmede barn

Boken handler om hvordan det oppleves å være foreldre til utviklingshemmede barn.

 

 

Forfattere:  Kjersti Tytingvåg Rogne og Berger J. Hareide

ISBN:           9788244608848

Forlag:        Kommuneforlaget

Format:       Heftet

Sider:          109

 

 

Omtale: 

Boken gir et innblikk i de mangfoldige familielivene med utviklingshemmede barn. Når man får et barn, skifter søkelyset fra det å være par til det å bli foreldre. Samlivet kan en periode bli satt på et sidespor fordi hverdagene krever sitt. Døgnet har bare 24 timer.

 

Når man får et utviklingshemmet barn, blir den daglige omsorgen enda mer krevende og langvarig. Parforholdet mellom foreldrene har da lett for å komme langt ned på prioriteringslista.

 

Boka presenterer fire fortellinger om fire familier. Fortellingene er fritt bygget på temaer fra intervjuer til 17 funksjonshemmede barn. I tillegg til fortellingene har forfatterne skrevet noen tanker om betydningen av disse temaene.

 

Under det hele ligger budskapet om at foreldre må få anledning til å ta vare på parforholdet sitt – til alles beste. Foreldresamlivet er tross alt det viktigste navet som familielivet dreier seg om.

 

Hverdagsliv i familier med utviklingshemmede barn handler om hvordan det kan oppleves å være foreldre til utviklingshemmede barn. Boken kan skape et godt utgangspunkt for samtaler foreldre imellom, og den kan brukes på kurs, i studiegrupper og i møter. Den inneholder også viktig informasjon for fagfolk som har å gjøre med foreldre til utviklingshemmede barn.