Foreldrerollen, det er du som er voksen

bilde av boka Foreldrerollen

 

Å være mor og far kan være en stor utfordring. Mange ønsker å ta et oppgjør med gårsdagens autoritære barneoppdragelse. Men i det sterke ønsket om å være lyttende og forståelsesfull, kan man fort ende opp med å være så tillatende og utydelig at barnet mister respekten.

Utgivelsesdato: 10.03.11

ISBN: 9788202337919
Språk/målform: Bokmål
Innbinding: Innbundet

Tydelig foreldrerolle
Ofte vil vi gi barna noe annet enn det vi selv fikk som barn, men hva betyr det i praksis? Hender det at dere som foreldre er uenige om hvor grensene skal gå? Er den ene for "streng" og den andre for "grei"? Får du skyldfølelse når du setter grenser eller bestemmer for barnet? Går det med mye energi til å krangle og diskutere med barnet om alt mulig? Som middagsvalg, is på en hverdag eller hvor lenge det er lov å sitte foran datamaskinen? Det er vanlige konflikter som fort kan stjele mye energi.
Forfatter og førskolelærer Anne Nielsen, med lang erfaring med barn, ønsker gjennom denne boka å hjelpe foreldre til å bli tydelige i sin foreldrerolle.

Mitt mål er derfor å gjøre det lettere for deg som leser å forstå barns behov for trygge voksne som tør å være voksne
forfatteren Anne Nielsen

Brytningstid
Etter lang fartstid som pedagog i barnehage og SFO har forfatteren erfart at mange foreldre lett har en for ettergivende oppdragelsesstil, barna får bestemme mye og får mange valg. Valg som kanskje ikke er så lette å ta uten erfaring eller kunnskap om hva valget innebærer. Stadig flere voksne kvier seg for å være tydelige overfor barn, og ender lett opp med ulne kompisroller. Vi ønsker oss glade og fornøyde barn, men får i stedet små prinser og prinsesser som ikke lærer å ta hensyn til andre. Barna blir trygge og viljesterke, men også grenseløse og utakknemlige. På skolen blir det ofte bråk, fordi alle forventer oppmerksomhet og service.

Din rolle som ledestjerne
Forfatteren ønsker å sette søkelyset på noen av de uheldige konsekvensene av den ettergivende oppdragelsen.
"Ettergivenenhet er mer en motreaksjon på tidligere tiders autoritære oppdragelse enn en farbar vei videre som tjener barna", hevder forfatteren. Og målet med en vellykket oppdragergjerning er at barna en dag skal ha evner til å klare seg økonomisk, praktisk, sosialt og ikke minst følelsesmessig. Hennes tese er at barn har behov for trygge voksne som tør å være voksne. Målet blir derfor å gi foreldre kraft og mot til å velge det de tror er rett, og holde på det. Noe som kan høres enkelt ut, men som det ikke alltid er.

Du kan lese mer om dette: