Bibelen

Bilde av Bibelen

Bibelen er en bok som noen også velger å kalle for praktisk håndbok for liv og evighet. Den inneholder mye visdom og har mange sanne og ekte historier fra levd liv. Mennesker som ikke klarte å få til tingene slik de skulle, og som slet som de aller fleste av oss. Det finnes også kloke leveregler i boken, i tillegg til at det er mulig å finne liv.

Har du aldri lest i Bibelen før, kan et godt råd være å ikke begynne fra begynnelsen som man normalt gjør i en bok. Bibelen er en samling brever og skrifter og er ikke skrevet som en bok som skal leses fra perm til perm. Begynn litt etter midten. Der det heter Det Nye Testamentet. Om du begynner med den fjerde boken der og leser ut over vil det nok skape mening og du vil finne mye nyttig til både ånd, sjel og ikke minst til ekteskapet og familielivet.