Tøffe Valg

 Annerledes bok om parfohold. Møt syv norske par og les om deres tøffe tider og hvilke valg de tok underveis.

Noen valg gjorde det vanskelig for dem, andre hjalp dem til et videre liv sammen. Deres historier blir kommentert og knyttet til norsk og internasjonal forskning og fagkunnskap innen de ulike områder parene har hatt utfordringer. 

 

Kristin Tafjord Lærum, leder for Kildehuset Modum Bad skriver: Tittelen på boken sier egentlig al: Tøffe valg! De er det mange av i de fleste samliv, men sjelden får man innblik i hvordan andra par ha det og tar det når de strever. I denne boken får man anledning til å kjenne seg igjen i fortelleingene fra samlivene til 'ekte'par som forfatteren har intervjuet. Forfatterens kunnskap og erfaring som familieterapeut kommer itl uttrykk i tolkninger og forsåelser av fortellingen, på en måte som kan gi grunnlag for å forstå og vikle seg ut av egne samlivsfloker.

 

Trond Sæthren, leder for familiefokus skriver: Boken du nå holder i  hånden er noe helt spesielt. Det er utgitt mange hyllemeter med samlivsbøker, og mye av det er oversatt fra amerikansk. Ofte blir det da "13 steg til evig lykke" eller " få en ny parner før helgen"- type bøker, som sikkert har mye godt med seg. Tøffe Valg er noe helt annet. Den er en gavepakke fordi den knyutter fag, praksis og levd liv sammen på en måte som er relevant og forståelig. Boken er svært aktuell for alle som lever i et forhold og som har planer om at samlivet skal vare. Tøffe valg er også for dere som strever i egne samliv. Dere vil le og gråte og kjenne dere igjen i flere av parene. Samtidig får dere solig undervisning og tanker om ha som kan hjelpe dere videre i deres prosess. Boken er også for dere som vil hjelpe andre par på hverdagsnivå.

Her en noen av temaene: seksuelle utfordringer, økonomiske problemer, kommunikasjonen låser seg, ulikk maktforhold, vold, foreldre og svigerforeldre, vokse fra hverandre, alvorlig sykdom, utroskap m.m.

Boken er tilgjengelig i de fleste bokhandlere og direkte fra forlaget. Klikk her for å bestille

Den kan også kjøpes direkte fra Par og Familie ved å benytte kontakt oss siden.

Prisen er kun 229 kr