Du er her: Hjem Forskning

Forskning

Rune med grafer og tabell 5

Rune Zahl-Olsen er både familieterapeut og forsker. Forskningen er hovedsaklig innen tre områder.

1. Ekteskap og skilsmisser. Forskningen innen dette felt har fokusert på å undersøke utviklingstrender i den norske befolkningen når det gjelder inngåelse av ekteskap, samt skilsmisser fra 1880 tallet og frem til nå. Dette er forskning som fortsatt er pågående. Flere fagartikler fra denne forskningen er på vei til å bli utgitt i seriøse fagtidskrifter. For tiden er en "in press" og en "in review", samt flere under arbeid og under planlegging.

  • Første artikkel er en prospektiv kohort undersøkelse av alle ekteskap i Norge fra 1886 til 2013 hvor andel oppnådde skilsmisser blir analysert, sammen med trender i materialet. Totalt over 2,7 millioner ekteskap er fulgt for hvert år fra ekteskapsinngåelse til skilsmisse, eller død. Funnene blir drøftet i lys av lovendinger, økning av andel samboerskap, mediafokus og tidligere forskning. Artikkelen er publisert i fagtidskriftet Fokus på Familien nr. 1 2018. 
  • Andre artikkel er også en prospektiv kohort undersøkelse, men den har fokus på skilsmisse blant ulike sammensetninger av ekteskap. Etter at flere har opplevd å bli skilt, har også flere og flere valgt å gifte seg på nytt. Skilsmisserisikoen blandt førstegangsgifte sammenlignes med andre og flergangsgifte i denne studien. Artikkelen har titelen: Divorce and Remarriage in Norway: A Prospective Cohort Study Between 1981 and 2013. og er publisert i Journal of Divorce & Remarriage i 2019.
  • Under arbeid: Skilsmisser blandt homofile og lesbiske par.
  • Under arbeid: Samlivsbrudd blandt samboere i Norge.
  • Under planlegging: Gift - Skilt - Gift igjen. Flere par som har blitt skilt velger å gifte seg på nytt med samme partner.

2. Par og familieterapi. Forskningen innen dette felt er del av PhD studiet. Her undersøkes endring i psykisk helse, parfungering og familiefungering etter deltakelse i par og familieterapi. Videre undersøkes endringsforløp i terapi for å utvide forståelsen for hvordan terapeutiske forløp fortoner seg. Spesielt skal undersøkes om det er noen tidlige tegn i terapi som kan forutsi dårlig utfall. Grunnen til det er at dersom man tidlig kan avsløre forløp som trolig vil ende uten endring (eller forverring) vil man kunne sette innn tiltak for å bedre sjansene til godt utfall av terapi. Data er samlet inn. Artikler er under utarbeidelse, men ingen er enda sendt inn til fagfellevurdering.

3. Bruk av systematiske tilbakemeldinger i terapi. PhD prosjektet bygger på data samlet inn ved hjelp av systematiske tilbakemeldinger i terapi og jeg har skrevet to bokkapitler om dette tema. Begge ble utgitt i 2017.

  • Bruk av systematiske tilbakemeldinger i parterapi. I: Håndbok i parterapi. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 978-82-450-2206-3. s. 79-91
  • An anthill of questions that made me prepare for the first session: A clinical vignette of the usage of STIC feedback system. I: Routine outcome monitoring in couple and family therapy. The empirically informed therapist. Springer. 2017. ISBN 978-3-319-50674-6. s. 189-209

 

Mer info om forskningen, samt liste over publikasjoner finner du her

Du er her: Home Forskning