Du er her: Hjem Parforhold Vold i norske parforhold

Å utvikle din kunnskap om parforhold kan hjelpe både deg og din partner

Vold i norske parforhold

bilde av par med boksehandskerNorsk landsdekkende undersøkelse viser at vold i parforhold er utbredt og at mange barn får dette med seg som svært skremmende hendelser i sin oppvekst. Hva kan man gjøre for å unngå det?

 

Forskerne skriver at ca 10% av dem som lever i parforhold har opplevd at partneren de nå bor sammen med har utøvet vold mot dem. Det som kan virke underlig for noen er at det er omtrent like mange menn og kvinner som blir utsatt for vold, men kvinnene blir i langt større grad utsatt for vold med stor fare for skade.

Kvinner er fire ganger oftere enn menn utsatt for slik alvorlig vold. I følge undersøkelsen som bygger på data fra over 4000 nordmenn i hele landet har ca 25% av alle opplevd å bli utsatt for vold fra samboer eller ektefelle. De har også sett på om det er forskjell på dem som lever i samboerforhold og de som lever i ekteskap.  De finner at det er betydelig mer utbredt med voldsbruk i samboerforhold enn blant gifte. Blant samboende kvinner har 30% erfaring fra maktbruk fra partners side, mens denne andelen ligger på knapt 19 prosent blant gifte kvinner. Voldsbruk er trist i seg selv, men når rapporten også viser at svært mange barn var vitne til denne volden gjør det ikke saken bedre. Denne undersøkelsen viste at barn var vitner til hver tredje voldshendelse. Det er et svært høyt antall, men siden det er foreldrene som har svart her er det trolig en underrapportering. Vi kjenner til fra andre undersøkelser at foreldre ikke legger merke til, eller tør å tro at barna har fått det med seg. Vi vet i dag at det er svært skadelig for barn, spesielt de små, å oppleve slike skremmende hendelser. 

 

Hvordan kan vold unngås?

Dersom det er grov vold er det behov for profesjonell hjelp. Dere kan gå inn på www.atv-stiftelsen.no for å se hvor dere kan få hjelp, men mindre alvorlig vold er også svært viktig å gjøre noe med.I svært mange tilfeller er voldsbruk knyttet til bruk av rusmidler, så det å unngå overdreven bruk av rusmidler vil medføre en vesentlig demping av faren for å bli utsatt for eller for å selv utsette noen for vold. Det er den som utøver volden som har ansvar. Den andre kan ha provosert, men det hjelper ikke i forhold til ansvar. Mange av dem som bruker vold gjør det når de opplever vonde følelser, som frustrasjon, maktesløshet, skam eller nedverdigelse. Ofte blir slike følelser ekstra sterke når man opplever å ikke bli hørt eller akseptert. Det å få til god og trygg kommunikasjon i det daglige er derfor viktig for å unngå vold, eller trussel om vold. Det er få som i en klar tillstand vil si at de tenker at vold er akseptabelt, eller en god løsning. De fleste vil si at de skulle ønske de hadde andre måter å uttrykke seg på. Det å ha ord for følelser og ha trygghet til å dele dem med sin partner er derfor viktig å jobbe med. For dem som ikke er vant til å kjenne etter hvilke følelser de kjenner på, og kanskje enda mindre har ord for disse følelsene vil det å delta på et kurs eller terapi med fokus på kommunikasjon av følelser være å anbefale. Slike kurs, eller terapier kalles ofte for affektbevisthetskurs, eller affektbevist terapi. Resulatet vil være større kjennskap til seg selv og mer nærhet og forståelse for hverandre.

 

Forskningsrapporten er å finne i NIBR-rapport 2005:3 (http://www.nibr.no/filer/2005-3.pdf). Forskerne er Thomas Haaland, Sten-Erik Clausen og Berit Schei

Du er her: Home Parforhold Vold i norske parforhold